3'Lü Garantiyle FilterQueeniniz Tam Koruma Altında

Filter Queen

1)Ömür Boyu Motor Garantisi

Ömür boyu motor garantisinin geçerliği olduğu şartlar:

1-Filter Queen Majestic ya da Defender in yetkili bir distribütörden alınması,

2-Filter Queen Majestic seri numarasının hiç bir şekilde değiştirilmemiş, tahrip edilmemiş ve üzerinin kapatılmamış olması,

3-Ürünlerin sürekli olarak kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanılmış ve amaç dışı kullanılmamış olması

4-Sadece orjinal Filter Queen filtreleri ve/veya yedek parçaları kullanılmış olmasıdır.

5-Periyoik olarak Nice tarafından ekip esnasında Health-Mor un önerdiği periyodlarda filtrelerin zamanında değiştirilmesi, bu garanti kapsamındaki herhangi bir değiştirme ve onarım işlemi bir yıllığına veya orjinal garanti süresinin sonuna dek (hangisi daha uzun süreyi kapsıyorsa) garantilidir. Bu belirtilenler dışında Majestic ürününüz için geçerli başka Garanti şekli yoktur. Health-Mor, hiç kimseye belirtilenler haricinde
ek mesuliyet ve sorumluluk yüklememektedir. Bu garantinin herhangi bir kısmının geçirsiz hale gelmesi kalan kısımların geçerliliğini etkilemeyecektir.

Health-Mor ve Nice, Filter Queen Majestic aksamının motorunu aşağıdaki şartlar dahilinde garanti süresi bitmiş olsa dahi değiştirmeyi veya onarmayı taahüt eder. Filter Queen

2)Ömür Boyu Ücretsiz Periyodik Bakım

The Life Time Guarantee Sertificate

Health-mor herhangi bir ürünü, bu garanti kapsamında majestic, defender yada hatalı parçanın satın alma tarihi belgelendirilerek NICE TEKNOLOJI ÜRÜNLERI IÇ VE DIŞ TICARET şirketine, türkiyede alış verişinin yapılmış olduğu " yetkili ithalatçı " ve/veya " yetkili distribitör'e, yada Quality ASSURANCE DEPARTMENT, Health Mor ABD adresine yada NİCE den yazılı izin almış olmak kaydıyla garanti hizmeti veren herhangi bir kişiye / yetkili servise ulaştırılması kaydıyla arızalı motoru onarmayı veya yenisiyle değiştirmeyi süresiz ( ömür boyu ) olarak taahhüt eder. Bu garanti garanti belgesinde yazan şartlar yerine getirilmediği taktirde geçersiz ve etkisizdir.

Filter Queen

3) Resmi Garanti

T.C. SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünce

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.


 
1928'den Bugüne Filter Queen

Cleveland Ohio'da bulunan Health-Mor, HMI Sanayi A.Ş. şirketi, Sistem FILTERQUEEN IAQ üretiminde 1928 yılından beri uzmanlaşmıştır.

80 yılı aşkın bir süredir FILTERQUEEN ® ürünleri evde ürünün sunumu ile sadece doğrudan satış yoluyla pazarlanmaktadır.